Bestyrelse

Velkommen til Slotsbyens Krolfklub


Bestyrelse


Bestyrelsen  består af  5  medlemmer som vælges på generalforsamlingen og konstituerer sig selv

Formand - Næstformand - Kasserer  - Sekretær - og 1  menigt  Medlem

Derudover er der 2 Suppleanter


Formand

Kontakt

Gunnar Ibsen

Kongevel 55

6510 Gram

Næstformand

Poul Nielsen

Obbekærvej 60

6760 Ribe

Kasserer

Ruth Carstensen

Lindholmvej  5

6520 Toftlund

Sekretær

Dorit Petersen

Engdraget 59

6760 Ribe 

Medlem

Baneansvarlig

Jens Christian Pedersen

Martin Reimersvej 3

6510 Gram

1 Suppleant

Margit Pedersen

Højmarken

6510 Gram

2 Suppeleant

Jytte Asmussen

Højmarken 34

6510 Gram

Baneansvarlig

Jens Christian

Pedersen

Martin Reimersvej 3

6510 Gram

Webansvarlig

kontakt

Ruth Carstensen

Lindholmvej 5

6520 Toftlund

Mail:  gram@slotsbyenskrolfklub.dk
Grundet de skærpede coronaregler,

måtte  vi desværre endnu engang aflyse 

generalforsamlingen, der skulle være afholdt 

d. 4. oktober  Klubmesterskabet og afslutning

blev  gennemført

Deltagerne bliver delt i 2 hold

1. hold formiddag kl.10 oo

2.hold eftermiddag kl.14 oo