Bestyrelse

Velkommen til Slotsbyens Krolfklub


Bestyrelse


Bestyrelsen  består af  5  medlemmer som vælges på generalforsamlingen og konstituerer sig selv

Formand - Næstformand - Kasserer  - Sekretær - og 1  menigt  Medlem

Derudover er der 2 Suppleanter


Formand

Kontakt

Mogens Christensen

Kastrup Bygade 20

6510 Gram

Næstformand

Anne Lise Kudsk

Kastrup Bygade 10

6510 Gram

Kasserer

Ruth Carstensen

Blæsbjerg 4

6510 Gram

Sekretær

Monica W.Knudsen

Rømøvej 19 

6520 Toftlund

Medlem 

Svend-Aage Gräns

Tjellesen Schmidts vej 3

6510 Gram

1 Suppleant

Margit Pedersen

Højmarken

6510 Gram

2 Suppeleant

Jytte Asmussen

Højmarken 34

6510 Gram

Baneansvarlig

Svend Aage Gra"ns

Tjellesen Schmidtsvej 3

6510 Gram

Webansvarlig

kontakt

Ruth Carstensen

Blæsbjerg 4

6510 Gra

Mail:  gram@slotsbyenskrolfklub.dk